Loading...
تجهیزات 2021-01-30T10:36:40+03:30

روش های تولید ما


یکی از متداول ترین روش های تولید انواع قطعات، ریخته گری و قالب گیری در قالب های ماسه ای می باشد.
ریخته گری گریز از مرکز جهت تولید انواع لوله ها از جنس فولاد و چدن.

واحد مدلسازی

تجهیزات این بخش :
  • اره فلکه

  • گندگی

  • رنده

  • دستگاه تراشکاری

  • دستگاه CNC با میز 2×2 متر

این واحد قابلیت تعمیر و ترمیم قالب ها و مدل ها را نیز دارا می باشد.

واحد قالب گیری و ماهیچه

روش کار و تجهیزات:
  • روش قالب گیری به صورت دستی می باشد.

  • ماسه های مصرفی با T40 T60 T90 AFS می باشد.

  • قالب ها از ماسه سیلیسی + چسب سیلیکات سدیم می باشد و از گاز Co2 جهت خودگیری استفاده می شود.

  • ماسه ها معمولاً از مخلوطی از ماسه سیلیسی و چسب سیلیکات سدیم و دکسیل و پودر ذغال می باشند که توسط دست قالبگیری می شوند.

نمونه ماهیچه های ساخته شده

.

آزمایشگاه و بخش کنترل کیفیت

کنترل آنالیز ذوب توسط دستگاه کوانتومتری

ترکیب شیمیایی ذوب توسط کوانتومتر مدل (Foundry-Master) کنترل می شود. سپس فروآلیاژهای مورد نیاز با درصد وزنی مناسب محاسبه شده و به ذوب ضافه می گردد. سپس دوباره نمونه گیری می شود و درصورت وجود ترکیب شیمیایی در محدوده استاندارد، دستور تخلیه و ذوب ریزی قطعات صادر می گردد.

عملیات کیفی جهت ذوب ریزی فولادها شامل آخال و سرباره گیری توسط سلاکس و گاز زدایی توسط آلومینیوم می باشد.

در موارد حساس امکان استفاده از گاز نیتروژن وجود دارد.

دستگاه کوانتومتر

کوره

آماده سازی ذوب توسط کوره القایی سپاهان القا با توان 900 و فرکانس 600، با ظرفیت 1500 کیلوگرم توسط یک تابلو و دو بوته انجام می شود.

بازدیدها: 517